Речниците и енциклопедиите са безценен помощник в ученето

knigi i rechnici
Image: Ian Wilson

Покупката на речници е неизменна част от подготовката на децата за всяка нова учебна година. Често не ги взимаме предвид когато изчисляваме разходите за първия учебен ден, но всеки родител знае, че чужд език не може да се изучава без речник.

Усвояването на материала по български език, литература и останалите хуманитарни предмети също не е пълноценно без тълковен, синонимен и всички необходими речници. Тези пособия са важни и при самостоятелната подготовка на домашната работа.

За най-малките деца в подготвителен, първи и втори клас най-удобни са картинните речници. Те помагат на малчуганите да учат и разбират под формата на игра. За по-големите ученици, особено за гимназистите смисъл имат речници и справочници тип thesaurus. Те обясняват думите с подробно тълкувание, правопис, случаи на употреба, разнообразни значения, синонимни и антоними.

Енциклопедиите остават класическо помагало за лесно и интересно учене. В интернет човек често се загубва в информацията, а понякога може да попадне на некачествено и дори невярно съдържание. Затова систематизираната информация в енциклопедиите от различни области на науката и културата е предпочитана от все повече хора.