Романите са били най-разпространеният жанр през 2010 г.

knigi prodajba
Image: Travel Aficionado

Художествената литература е жанрът с най-голям дял сред книгите, издавани през 2010 година, според данни на Националният статистически институт.

От януари до септември миналата година в България са били издадени 4 126 книги с общ тираж 2,7 милиона броя. По-голямата част са нови заглавия и издания – 4146 бр. Почти 29 на сто от книгите през 2010 г. са от жанра художествена литература; 19.2 на сто са учебници, помагала и тестове; 18 на сто са свързани с наука.

327 книги за деца са се появили на литературния пазар през първите девет месеца на 2010 г. Те са били с общ тираж с 513 000.

1049 заглавия са били от сектора на обществените науки, 530 книги от раздел „Техника. Медицина. Приложни науки”. 181 издания на тема философия и психология са били отпечатани през миналата година.

Повече от 50 на сто от преводната литература през 2010 година е била на английски език – с тираж 740 000 бр., следват преведените издания от немски език с тираж 105 000 бр. и от руски език с тираж 98 000 бр.