Повече от половината университети ще приемат с оценка от матура

Тридесет и девет университети ще приемат първокурсници през учебната 2011/2012 година само с оценки от матурата. Сред тях са и най-желаните висши училища – Софийският университет „Свети Климент Охридски”, Техническият университет в София и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски”. СУ “Св. Кл. Охридски” ще признава резултатите от държавния зрелостен изпит за 87 специалности, Техническият – за 54 профила, а Пловдивският – за 150.
Ситото за кандидатите ще е след допълнителни изпити за кандидат-студентите в Медицинския университет в София.

Почти 68 000 абитуриенти ще държат задължителната матура по български език и литература през май. И през 2011 година най-много зрелостници ще се явят на допълнителна матура по география като втори предмет.