Матурите след седми клас – задължителни

Матурите след седми клас са задължителни, независимо дали учениците ще останат в досегашното си училище или ще кандидатстват в езикова гимназия или техникум.
За тийнейджърите, които искат да останат в училището си след 7 клас, резултатът от матурата ще се смята за годишна оценка. За учениците, които ще кандидатстват на друго място, оценката от зрелостния изпит става част от състезателния бал.

Желаещите да бъдат приети в езикови гимназии и елитни техникуми трябва да се явят на втора, по-трудна част от матурата.

Почти 60 000 ученици ще държат матура тази пролет по български език и математика. Най-амбициозните от тях ще се състезават за прием в 787 профилирани и езикови паралелки, както и в 580 професионални. Независимо, че учениците, които ще се явят на изпит, са по-малко от миналата година, свободните бройки в елитните училища са запазени на нивото на миналата година.

Класирането е според резултата на матурата и посочените по-напред желани паралелки. Балът се определя в зависимост от профила на гимназията.