Интернет жаргонът влиза в речника на английските думи на оксфордското издателство

Интернет жаргонът влиза в речника на английските думи на оксфордското издателство
Интернет жаргонът влиза в официалния списък от думи на Оксфордския речник на английския език. Голяма част от новото лексикално попълнение са абревиатури, които улесняват интернет общуването. Например OMG! (Oh My God – О, Боже!), LOL (Laughing out loud – Умирам от смях), IMHO (In my humble opinion – По моето скромно мнение) и BFF (Best friends forever – най-добри приятели завинаги).

Общо 900 са новите термини в речника, които оформят езика на интернет поколението. Оксфордският речник се обновява веднъж на три месеца.